Psicoteràpia

Coneix a la professional

Montse Fraile

Montse Fraile, al llarg dels anys d'estudi i la gran passió per les persones, es focalitza en la Gestió Emocional, Autoestima, processos de canvi, conflictes de transcendència vital, personal, familiar o professional. Gran comunicadora, té el do de contagiar la seva energia i passió per la vida. És una apassionada de les persones, sempre li ha agradat ajudar i li encanta interessar-se per les històries dels altres. Es defineix com a especialista en Desenvolupament personal i en entendre les emocions; en concret, a deixar de patir per ser més conscients i sens dubte, més feliços, s'ha passat més de mitja vida investigant i estudiant sobre el tema.


Arribem a una edat adulta sense saber qui som, què ens apassiona, què és important, què ens ve imposat, quines limitacions i creences tenim, en definitiva, no ens coneixem i tot allò que no comprenem i no coneixem ens fa patir. Utilitza diferents tècniques i procediments terapèutics provinents de diferents sistemes per solucionar problemes concrets.


És docent a l'institut superior de psicologia de Barcelona (ISEP) – imparteix tallers per aprendre a gestionar les emocions, les emocions ens venen a dir una cosa molt rellevant, ella t'acompanya a escoltar-les i comprendre-les.

Especialista en DESENVOLUPAMENT PERSONAL experta en:
Estrès, Gestió d'emocions, Baixa autoestima, Problemes laborals (desmotivació, clima laboral, lideratge), Autoconeixement i Relacions conflictives

Teràpia Gestalt: 

És un corrent de la psicologia centrada en la consciència de si mateix, s'enfoca en l'aquí i en l'ara. Ajuda les persones a comprendre com estan interrelacionats els pensaments, sentiments, emocions i accions.

Teràpia Corporal Expressiva:

Mitjançant eines podem descobrir el llenguatge del cos i despertar el potencial interior de les persones. El cos és el reflex de les emocions i dels pensaments.

Teràpia Estratègica Breu:

És un model d'intervenció psicològica creat per Giorgio Nardone que tracta de resoldre problemes complicats amb solucions aparentment simples.

Altres formacions: 

Constel·lacions familiars, Programació Neurolingüística i Formació C.A.I. (cura de l'ànima infantil)